Frequently Asked Question

Πως εκτελούμε Data Integrity check σε Σύστημα Linux
Last Updated 3 years ago

Για να πραγματοποιήσουμε data Integrity Check σε σύστημα Linux εκτελούμε το Script αρχείο RunDataIntegrityCheck.sh το οποίο βρίσκεται στο installation bin folder.

Από προεπιλογή, το Data Integirty Check script θα:

1)Κάνει check για όλα τα backup sets

2)Κάνει check για όλα τα storage destinations

3)Το Cyclic Redundancy Check (CRC) είναι απενεργοποιημένο από προεπιλογή

4)Το Rebuild Index είναι επίσης απενεργοποιημένο από προεπιλογή

Σημαντικό!! -> Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή CRC (Cycle Redundancy Check) τα backup data θα μεταφερθούν από το destination (Cloud, FTP κτλ.) προς τον client υπολογιστή κατά την διάρκεια του CRC ελέγχου ώστε να ελεγχθεί η ακεραιότητά τους. Σε αυτήν την περίπτωση η διαδικασία του Data Integrity Check θα διαρκέσει πολύ περισσότερη ώρα, ίσως και ημέρα, προκειμένου να ολοκληρώσει τον έλεγχο όλων των αρχείων.

Επιπλέον, στην περίπτωση που το Backup Destination είναι σε κάποιο Cloud, θα δεσμευθεί bandwidth της γραμμής για να μεταφερθούν τα αρχεία από το Backup Destination στο Client PC μέσω δικτύου

Έστω ότι το backup 365 OBM είναι εγκατεστημένο στο Path /usr/local/obm.

1)Κάντε Login στο Linux μηχάνημα με το Root.

2)Κάντε Edit το RunDataIntegrityCheck.sh script με το text Editor
image
3) Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις στο αρχείο σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας

imageimage
4) Σημαντικό: Η επιλογή Rebuild Index (REBUILD_MODE) είναι διαθέσιμη από την backup365 έκδοση 7.15.6.0 και μετά.

5)Ξεκινήστε το Data Integrity Check εκτελώντας το RunDataIntegrityCheck.sh script αρχείο.

Σημείωση: Το παρακάτω output είναι ένα παράδειγμα εκτέλεσης Data Integrity Check για ένα Backup Set με Destination το DropBox:

image
6) Τα Warning μηνύματα που εμφανίζονται μπορούν να παραληφθούν χωρίς πρόβλημα. Το Data integrity Check δεν επηρεάζεται από το Warning.

7) Τα Logs του data Integrity Check τα βρίσκουμε στο Path: /root/.obm/system/IntegrityCheck


image

Σημαντικό!! -> Μία διαδικασία Data Integrity Check μπορεί να ξεκινήσει μόνο εφόσον δεν τρέχει το συγκεκριμένο backup Job για το οποίο γίνεται το Data Integrity Check είτε χειροκίνητα είτε προγραμματισμένο και το ανάποδο. Συνίσταται θερμά να απενεργοποιήσετε το backup Schedule για όσο χρόνο διαρκέσει το Data Integrity Check.

Ο χρόνος που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί ένα Data Integrity Check εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το πλήθος των αρχείων/ φακέλων του backup Set, το bandwidth της γραμμής, hardware δυνατότητες, καθώς επίσης και εάν είναι επιλεγμένα τα Rebuild Index Files και CRC (Cycle Redundancy Check).

Please Wait!

Please wait... it will take a second!